Copyright GM-UBEZPIECZENIA 2014

        Podczas podróży zagranicznej z pewnością dobrze mieć ubezpieczenie turystyczne. Bez względu
    na  to, czy podróżujesz indywidualnie czy grupowo, z rodziną albo służbowo, z odpowiednim
    ubezpieczeniem łatwiej będzie stawić czoło sytuacjom i zrządzeniom losu.
    Wyjazd turystyczny, nawet najlepiej zorganizowany,
nieprzewidzianym stwarza dla jego uczestników
    wiele sytuacji potencjalnie  niebezpiecznych, grożących uszczerbkiem na życiu, zdrowiu lub mieniu.
    Dlatego planując podróż warto zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia turystycznego, które 
    swoim zakresem obejmuje, np.:

    -koszty leczenia (badania, zabiegi lekarskie, zakup lekarstw, transport do szpitala i pobyt w nim,
    -przewiezienia poszkodowanego z kraju do kraju),
    -koszty transportu i repatriacji,
    -następstwa nieszczęśliwych wypadków,
    -koszty udzielenia natychmiastowej pomocy "assistance",
    -koszty pobytu osoby towarzysz¹cej,
    -koszty ratownictwa,
    -odpowiedzialność cywilna,
    -bagaż,
    -koszty opóźnienia dostarczenia bagażu,
    -koszty przerwania podróży,
    -koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia,
    -sprzęt narciarski.