Copyright GM-UBEZPIECZENIA 2014

      Ubezpieczenia mieszkań i budynków mieszkalnych

      Ubezpieczenie mieszkania lub domu to istotna kwestia, dzięki której czujemy się w nim pewniej. 
      Dom czy mieszkanie to nie tylko ściany i dach, to azyl dla rodziny, miejsce, w którym czujemy się
      bezpiecznie i swobodnie. Nikt nie chce wyobrażać sobie tego, że coś niszczy miejsce, w którym 
      mieszka – burzy to spokój i sprawia, że tracimy pewność tego, że mamy dokąd wracać.

     Wszechstronne, kompleksowe ubezpieczenie wszystkich składników majątku jest gwarancją poczucia  
     bezpieczeństwa. Dom, ruchomości domowe, a nawet odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
    –wszystko można objąć odpowiednią polisą, zapewniając sobie spokój na długie lata. Warto wszystkie
     składniki swojego majątku prywatnego objąć dobrą polisą ubezpieczeniową.

     Ubezpieczeniem mogą być objęte: dom jednorodzinny (albo letniskowy) a także garaż lub inny
     budynek stojący na posesji, ogrodzenie posesji lub lokal mieszkalny (albo stałe elementy lokalu
     mieszkalnego). Ochrona obejmuje też ruchomości domowe.

     Ubezpieczenie obejmuje aż 19 różnych zdarzeń, a dodatkowo może zostać rozszerzone o 
     odpowiedzialność za kradzież z włamaniem, rabunek i dewastację oraz grafiti.

    -Pamiętaj, jeśli jesteś właścicielem mieszkania lub domu, nie otrzymasz odszkodowania, jeżeli     
     szkoda powstanie wskutek braku należytej jego konserwacji do której jesteś zobowiązany zgodnie z 
     przepisami prawa.
    -Zawsze w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, jeśli będziesz miał taką potrzebę można zwiększyć
     dotychczasową sumę ubezpieczenia.
    -Pamiętaj, ubezpieczenie mieszkania / domu od ognia i innych zdarzeń losowych to Twoje
     priorytetowe ubezpieczenie. W przypadku utraty domu lub mieszkania i mienia ruchomego będziesz
     musiał startować w życiu od zera!

     Ubezpieczenia budynków w budowie

     Trwająca zazwyczaj kilka lat budowa domu, pochłania wiele czasu, pieniędzy i pracy. Abyś nie 
     martwił się o swoją inwestycję również na tę okoliczność mamy odpowiednie ubezpieczenie.